معرفی کتاب شلغم میوه بهشته! نوشته ی علی محمد افغانی

معرفی کتاب شلغم میوه بهشته! نوشته ی علی محمد افغانی

 

اینبار به معرفی کتاب شلغم میوه بهشته از علی محمد افغانی می پردازیم. یک کتاب متفاوت با عنوان متفاوت. اين روزها چرخ دستفروش‌ها ميزبان لبوها و باقالي‌هايي است كه از روي آنها بخار بلند مي‌شود. لبو‌هاي سرخي كه بيشتر مزه خود را از شكري مي‌گيرند كه در اطرافشان ريخته شده است. وقتي سراغ اين چرخي‌ها مي‌رويد، حق انتخاب كمي داريد، مي‌توانيد آنها كه قرمزتر هستند را انتخاب كنيد.

ادامه خواندن معرفی کتاب شلغم میوه بهشته! نوشته ی علی محمد افغانی