معرفی کتاب داستانی رابرت كندی از غرق شدن نجات يافت

معرفی کتاب داستانی رابرت كندی از غرق شدن نجات يافت

 

در این بخش به معرفی کتاب رابرت کندی از غرق شدن نجات یافت, که یک کتاب داستانی است می پردازیم. «رابرت كندي از غرق شدن نجات يافت» عنوان مجموعه داستانی است از نويسنده آمريكايي «دونالد بارتلمي» (1989-1931م) كه از وي به عنوان يكي از پيشگامان پست مدرنيسم ادبي ياد مي‌شود. داستان‌هاي بارتلمي از شيوه‌هاي سنتي داستان‌نويسي تبعيت نمي‌كنند و فاقد هرگونه طرح خطي و آغاز و ميانه و پايان مشخص هستند. در مجموعه داستان «رابرت كندي از غرق شدن نجات يافت» هر داستان براي خود شكلي جداگانه دارد و نويسنده در آثارش پيروي از هرگونه چارچوب يا قانون مشخص را نقض مي‌كند.  ادامه خواندن معرفی کتاب داستانی رابرت كندی از غرق شدن نجات يافت