معرفی کتاب شلغم میوه بهشته! نوشته ی علی محمد افغانی

معرفی کتاب شلغم میوه بهشته! نوشته ی علی محمد افغانی

 

اینبار به معرفی کتاب شلغم میوه بهشته از علی محمد افغانی می پردازیم. یک کتاب متفاوت با عنوان متفاوت. اين روزها چرخ دستفروش‌ها ميزبان لبوها و باقالي‌هايي است كه از روي آنها بخار بلند مي‌شود. لبو‌هاي سرخي كه بيشتر مزه خود را از شكري مي‌گيرند كه در اطرافشان ريخته شده است. وقتي سراغ اين چرخي‌ها مي‌رويد، حق انتخاب كمي داريد، مي‌توانيد آنها كه قرمزتر هستند را انتخاب كنيد.

ادامه خواندن معرفی کتاب شلغم میوه بهشته! نوشته ی علی محمد افغانی

معرفی کتاب داستانی رابرت كندی از غرق شدن نجات يافت

معرفی کتاب داستانی رابرت كندی از غرق شدن نجات يافت

 

در این بخش به معرفی کتاب رابرت کندی از غرق شدن نجات یافت, که یک کتاب داستانی است می پردازیم. «رابرت كندي از غرق شدن نجات يافت» عنوان مجموعه داستانی است از نويسنده آمريكايي «دونالد بارتلمي» (1989-1931م) كه از وي به عنوان يكي از پيشگامان پست مدرنيسم ادبي ياد مي‌شود. داستان‌هاي بارتلمي از شيوه‌هاي سنتي داستان‌نويسي تبعيت نمي‌كنند و فاقد هرگونه طرح خطي و آغاز و ميانه و پايان مشخص هستند. در مجموعه داستان «رابرت كندي از غرق شدن نجات يافت» هر داستان براي خود شكلي جداگانه دارد و نويسنده در آثارش پيروي از هرگونه چارچوب يا قانون مشخص را نقض مي‌كند.  ادامه خواندن معرفی کتاب داستانی رابرت كندی از غرق شدن نجات يافت