دست به دهان، کتابی دیگر از پل استر

معرفی کتاب دست به دهان، گاه شماری شكست‌های نخستين

 

این قسمت از سایت کتابخوار را به معرفی کتاب دست به دهان، گاه شماری شكست‌های نخستين اختصاص دادیم.  پل استر كه ديگر معرف حضورتان است. بيشتر از 10 كتاب از او در چند سال اخير به فارسي ترجمه و چاپ شده است. همچنان كه پل استر در آن سوي جهان در حال تبديل جديدترين ايده‌هايش به يك رمان است، كتاب‌هاي ديگرش در اين طرف دنيا بسرعت در حال ترجمه‌ هستند.

ادامه خواندن دست به دهان، کتابی دیگر از پل استر