کتاب به کسی مربوط نیست از جومپا لاهیری – ترجمه گلی امامی

کتاب به کسی مربوط نیست از جومپا لاهیری - ترجمه گلی امامی

 

این بخش از سایت کتابخوار به کتاب به کسی مربوط نیست از جومپا لاهیری و ترجمه گلی امامی اختصاص دارد. در اینجا شما را با کتاب به کسی مربوط نیست آشنا می کنیم. گويا زندگي، واژه‌اي يكسان در فرهنگ‌هاي مختلف است؛ هر چند لايه بيروني اين سال‌هاي مابين تولد و مرگ انسان‌ها در سرزمين‌هاي متفاوت گوناگون به نظر مي‌رسد، اما واقعيت و درونمايه آن از يك گل سرشته شده است.

ادامه خواندن کتاب به کسی مربوط نیست از جومپا لاهیری – ترجمه گلی امامی