به بچه ها چگونه یاد بدهیم کتاب بخوانند؟

به بچه ها چگونه یاد بدهیم کتاب بخوانند؟

در این بخش از سایت کتابخوار با یک مسئله مهم آشنا می شویم. که چگونه باید به بچه ها و کودکان یاد بدهیم که کتاب خوانند. این پرسش بسیاری از پدر و مادرها است که به آن پاسخ می دهیم. برای یادگیری این مسئله مهم با ما همراه باشید. همه ی ما از اهمیت کتاب و کتاب خوانی در تمام سنین اطلاع داریم اما چرا برخی از ما زیاد کتاب نمی خوانیم؟ آیا خواندن کتاب نیاز به فرهنگ سازی دارد؟  در این بخش  مصاحبه ی اختصاصی با آقای بهزاد زیبایی، مدیر مجله پزشکی دکتر سلام داشتیم . از زبان ایشان نحوه ی آموزش مطالعه کتاب را برای فرزندان خود، یاد می گیریم.   ادامه خواندن به بچه ها چگونه یاد بدهیم کتاب بخوانند؟