کجا برای خواندن کتاب مناسب تر است؟

کجا برای خواندن کتاب مناسب تر است؟

 

به نظر شما برای کتاب خواندن کجا و چه مکانی مناسب تر و بهتر است؟ طبق تجربه ی ما یکی از مکان های بسیار مناسب و ایده آل برای کتاب خواندن، بخصوص برای شروع مطالعه و آشتی با کتاب، کتابخانه است. جوی که در کتابخانه وجود دارد انسان را به مطالعه ی بیشتر تشویق می کند. علاوه بر آرامش کتابخانه ها که بسیار موثر است اینکه همه ی افراد مشغول خواندن کتاب هستند بسیار تاثیرات مثبت در شما خواهد گذاشت.   ادامه خواندن کجا برای خواندن کتاب مناسب تر است؟