كتاب «مارك و پلو» حلاوت و شيرينی سفر كردن

كتاب «مارك و پلو» حلاوت و شيرينی سفر كردن

 

در این بخش از سایت کتابخوار با کتابی آشنا می شوید که با خواندن آن حلاوت و شیرینی سفر کردن را لمس کنید. وقتي كتابي به دستتان مي‌رسد بعد از اين كه نامش را خوانديد و روي جلدش را ديديد، معمولا نگاهي هم به پشت جلد مي‌اندازيد تا اگر چند جمله‌اي نوشته باشد، بخوانيد و قدري با حال و هواي كتاب آشنا شويد تا بعد برويد سراغ مقدمه.

ادامه خواندن كتاب «مارك و پلو» حلاوت و شيرينی سفر كردن