اشعار سپید و کوتاه در کتاب “من یک دوزیستم”

اشعار سپید و کوتاه در کتاب "من یک دوزیستم"

در این بخش از سایت کتابخوار، به معرفی کتاب “من یک دوزیستم” می پردازیم. کتاب “من یک دوزیستم” کتاب شعر است، که دارای اشعار سپید و کوتاه است. اگر به کتاب های شعر و بخصوص اشعار سپید و یا کوتاه علاقه مندید این کتاب را نیز مطالعه کنید.

 من یک دوزیستم
به ندرت با تو
و اغلب بدون تو
می توانم زندگی کنم. “
شعر بالا، یکی از اشعار این کتاب است که به صورت مستقیم با عنوان کتاب “من یک دوزیستم” در ارتباط است. در این بخش از سایت کتابخوار شما را با کتاب مذکور و نویسنده ی آن آشنا می کنیم.

ادامه خواندن اشعار سپید و کوتاه در کتاب “من یک دوزیستم”