معرفی کتاب آزادی معنوی، نوشته آیت‌ الله شهید مرتضی مطهری

معرفی کتاب آزادی معنوی

در این بخش به معرفی کتاب آزادی معنوی، که به دست  آیت‌ الله شهید مرتضی مطهری نوشته شده است می پردازیم. «آزادی معنوی» نام کتابی است از برخی سخنرانی‌های استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری. این کتاب اولین بار در سال 1365 و مشتمل بر سیزده سخنرانی توسط ناشر در هشت فصل و سپس در چاپ نوزدهم با افزودن دو سخنرانی دیگر به فصل عبادت‌ و دعا منتشر شد. کتاب گفتارهای معنوی پس از چند چاپ از سوی ناشر به «آزادی معنوی» تغییر نام داد و تاکنون بیش از 52 بار تجدید چاپ شده است. این کتاب در 272 صفحه توسط انتشارات صدرا به چاپ رسیده است.

ادامه خواندن معرفی کتاب آزادی معنوی، نوشته آیت‌ الله شهید مرتضی مطهری