کتاب وقایع زندگی پیامبر (ص) بر اساس سیر نزول آیات قرآن

کتاب وقایع زندگی پیامبر (ص) بر اساس سیر نزول آیات قرآن

 

در این بخش از سایت کتابخوار شما را با کتابی در مورد وقایع زندگی پیامبر (ص) و تاریخ حضرت محمد آشنا می کنیم. در این کتاب دینی، که بر اساس سیر نزول قرآن مجید نوشته شده است در مورد تاریخ پیامبر صحبت می کند. پیشنهاد می کنیم این کتاب بسیار مفید را مطالعه کنید. «زندگی پیغمبر را میلی‌متری باید مطالعه کرد. هر لحظه‌ی این زندگی یک حادثه است، یک درس است، یک جلوه‌ی عظیم انسانی است؛ تمام این ۲۳ سال همین‌جور است. جوان‌های ما بروند تاریخ زندگی پیغمبر را از منابع محکم و مستند بخوانند و ببینند چه اتفاقی افتاده است.»
ادامه خواندن کتاب وقایع زندگی پیامبر (ص) بر اساس سیر نزول آیات قرآن